Ontdek de charme van Dorpsboerderij Nieuwkoop, dé plek voor levend erfgoed en gezelligheid!

Dorpsboerderij Nieuwkoop

Dorpsboerderij Nieuwkoop

2023-06-21 11-32-35

Over ons

Wie zijn wij?

Bij Dorpsboerderij Nieuwkoop zijn we een hechte gemeenschap. We zijn officieel geregistreerd als stichting bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter, secretaris en penningmeester, maar het hart van onze boerderij zijn de vrijwilligers. We hebben geen betaald personeel - alles draait op vrijwilligerswerk. Deze toegewijde mensen vormen het kloppende hart van onze boerderij. Ze koesteren onze dieren, onderhouden de verblijven en zorgen voor het groen om ons heen. Want hier bij Dorpsboerderij Nieuwkoop gaat het om gemeenschap en liefde voor de natuur.

De geschiedenis van Dorpsboerderij Nieuwkoop

Onze reis

De Rotaryclub Nieuwkoop heeft zelfs actief geholpen bij de bouw van ons nieuwste gebouw, het Kwakertje.

Terug in 1991, ontstond er iets bijzonders – op aansturen van de lokale gemeenschap van Nieuwkoop. Een hertenkamp vond zijn oorsprong op de dijk van de Ringsloot, precies waar nu de Albert Heijn parkeerplaats aan het Reghthuysplein te vinden is. Maar met de ontwikkeling van die parkeerplek en de bouw van huizen, verhuisde het hertenkamp in 2015 naar de huidige plek, aan de voet van de dijk bij het Kennedyplein.

Samen met de gemeente bedacht de Stichting Dorpsboerderij Nieuwkoop een plan voor deze nieuwe locatie. Dit plan voorzag in nieuwe verblijven en ruimte voor diverse dieren. De huidige boerderij is toegankelijk voor iedereen, inclusief mindervaliden.

Het is een plek waar we kleine groepen kinderen en ouderen verwelkomen, om hen in contact te brengen met dieren en elkaar. Voor ouderen fungeert de boerderij als een ontmoetingsplek en zinvolle dagbesteding. Onze nieuwe dierenverblijven voldoen aan de wettelijke eisen en verbeteren de werkomstandigheden van onze verzorgers.

Dit initiatief kreeg financiële steun van andere partijen die de waarde van de boerderij inzagen, waaronder Rotaryclub Nieuwkoop, Rabo Stimuleringsfonds en VSB-fonds Alphen aan den Rijn e.o.

 

Wij zetten ons in voor het welzijn van onze dieren.

Dierenwelzijn

Onze boerderij is een veilige haven waar dieren op de eerste plaats komen. We creëren een omgeving die hun lichamelijke en geestelijke gezondheid bevordert. Dit betekent geschikte verblijven, goede verzorging en gezonde voeding. We respecteren hun eigenheid en natuurlijke behoeften. Bovendien delen we kennis met jong en oud, in lijn met de richtlijnen van de vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland (vSKBN).

Bij Dorpsboerderij Nieuwkoop vieren we het leven van onze dieren en doen we er alles aan om hen een liefdevol en gezond thuis te bieden.

Onze aanpak berust op een paar heldere principes:

  1. Elk volwassen dier verdient zijn oude dag bij ons, tenzij er een specifieke situatie geldt.
  2. We beperken fokken tot een minimum; af en toe zijn er enkele jonge dieren.
  3. Mannelijke dieren die we houden worden gecastreerd.
  4. Als er ruimte is voor een nieuw dier, geven we de voorkeur aan zelf gefokte jongen of zoeken we naar dieren die elders een thuis zoeken.
  5. In geval van onoplosbare problemen (gedrag of groepspasvorm), streven we naar een nieuwe plek waar het dier kan gedijen. We zorgen ervoor dat deze dieren nooit worden geslacht of verhandeld, door middel van contracten.
  6. Als een dier uitzichtloos lijdt, wordt het ter plekke door een dierenarts geëuthanaseerd.